UTBILDNINGAR

Aktuellt inom utbildning

Three Star diver sportdykning

Start torsdagen 26 maj 2024
 
Kursen

Är en fortsättningsutbildning för certifierade sportdykare. Kursens syfte är att  kunna planera och genomföra dyk ned till 40 meter och ha kunskaper om olika dykmetoder.

För att börja kursen:

 • Dykcertifikat motsvarande Two Star Diver, Rescue Diver eller liknande.
 • 50 timmar loggade dyk
 • Godkänd Hälsodeklaration/läkarundersökning
 • Fyllt 18 år
Information:

Utbildningen börjar med att man gör teori hjälp av teoribok, därefter repeterar övningar från fortsättningskursen, livräddningsövningar och dykmetoder som nattdyk, dyk till 40 m, orientering, dykledning mm.

Anmälan senast måndag 19 maj:

Peter Tonnvik, 070-586 77 65, peter_tonnvik@hotmail.com

One Star diver sportdykning

En grundkurs planeras inför hösten 2024. Hör av er vid intresse.

Utbildningar inom LSDK

Linköpings Spordykarklubb utbildar inom CMAS utbildningsystem och filosofi som ger dig ett internationellt dykcertifikat som gäller över hela värden. Den svenska utbildningen är anpassad för våra kalla förhållanden och gör dig till en mycket säker dykare. CMAS står för ”Confederation Mondiale Activites Subaquatiques” och bildades 1959 i Monaco. Som första ordförande valdes Jacques Cousteau känd för sina fantastiska filmer om havet.

Utbildningen är uppdelad i steg från en * upp till tre *** dykare. Därutöver finns flera special kurser man kan välja mellan efter intresse. Vill man gå vidare kan man bli instruktör och själv utbilda dykare.

Kurserna är uppdelade i teori del och praktiska moment. En kurs varar oftast över två månader och avslutas med teori och praktiska prov.

CMAS och PADI?

CMAS * dykare motsvarar Padi OW och AOW CMAS ** dykare är ekvivalent med Padi Rescue diver, och CMAS *** är motsvarande Padi Divemaster.

 

Grundkurs i sportdykning (Enstjärnig dykare)

Den praktiska utbildningen gör i bassäng i Linköping på söndagar och varvas med teori både i lektionsal och med hjälp av e-learning. Kursen avslutas med praktiska dyk under en helg utomhus.

Information:

 • Vara minst 14 år det år utbildningen påbörjas
 • Godkänd Hälsodeklaration/läkarundersökning
 • Ingår medlemskap i LSDK under 2022
 • Kostnad 4 900kr

Frågor och svar:

Peter Tonnvik, 070-586 7765, peter_tonnvik@hotmail.com

 

Fridykarinstruktör utbildning steg 1

Ljungsbro fritidscenter 12–13 februari 2022

Utbildningen inriktar sig till dig som vill leda och utbilda nya fridykare. I kursavgiften ingår kursmaterial, mat och övernattning på vandrarhem. Utbildningen är i föreläsningsform med grupparbeten och med praktiska övningar i bassäng med inriktning på att instruktionsmetodik och livräddningsövningar.

För att gå utbildningen skall du:

 • Inneha lägst CMAS/SSDF fridykarcertifikat steg 2.
 • Vara minst 14 år det år utbildningen påbörjas.
 • Vara medlem och betalat medlemsavgift i Ssdf ansluten förening.
 • Kursavgift betald innan kursstart

Anmälan före/senast söndagen 9 januari till Peter Tonnvik, 070-586 7765, peter_tonnvik@hotmail.com

Enstjärnig dykare

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter. Dykare med enstjärnigt dykcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare. I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-lungräddning. Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning.

Grundkravet för att få börja kursen är att man har fyllt minst 14 år, att man kan simma minst 200 meter och att man har gjort en godkänd hälsodeklaration.

Tvåstjärnig dykare

På den tvåstjärniga kursen fördjupas kunskapen från din enstjärniga grundkurs och du får också lära dig att praktiskt dyka till 30 meters djup, att navigera säkrare under ytan och att genomföra nattdyk. Beroende på de lokala förutsättningar där du går kursen kan du också få möjlighet att testa mer spännande saker och metoder i samband med dykning.

Grundkravet för att få börja kursen är att man genomfört Cmas enstjärnig utbildning eller motsvarande i annat utbildningssystem (Padi Open Water) och 20 loggade dyk.

Trestjärnig dykare

Den trestjärniga dykkursen är den högsta utbildningen för sportdykare och innehåller mycket djupgående kunskaper i dykteori på alla områden och även praktisk träning för att utveckla dig till en avancerad dykare. Som trestjärnig dykare är du kvalificerad att dyka till maximalt 40 meter. Trestjärniga dykare är kvalificerade att leda alla nivåer av dykare.

Grundkravet för att få börja kursen är att man genomfört Cmas tvåstjärnig utbildning eller motsvarande i annat utbildningssystem (Padi Rescue Diver) och 40 dyktimmar fördelade på 50 loggade dyk. 18 år fyllda och aktuell HLR utbildning.

Övriga utbildningar

Introduktionsdykning

Prova på dyk i bassäng. Fyllt 14 år och ha godkänd hälsodeklaration.

Andra påbyggnadskurser

Nitroxdykare

Utbildning och kompetens för användning av nitrox som andningsgas

Dykledare

Goda kunskaper att planera och leda andra dykare.

Oxygen Administrator

Har god kunskap om hur man använder oxygen i livräddande syfte.

Torrdräktskurs

Här lär du dig att hantera och avväga dig med torrdräkt.