UTBILDNINGAR

Aktuellt inom utbildning

Fridykarinstruktör: Utbildning Steg 1

Ljungsbro fritidscenter 12-13 februari 2022

Utbildningen inriktar sig till dig som vill leda och utbilda nya fridykare
I kursavgiften ingår kursmaterial, mat och övernattning på vandrarhem. Utbildningen är i föreläsningsform med grupparbeten och med praktiska övningar i bassäng med inriktning på att instruktionsmetodik och livräddningsövningar.

För att gå utbildningen skall du:

  • Inneha lägst CMAS/SSDF fridykarcertifikat steg 2
  • Vara minst 14 år det år utbildningen påbörjas
  • Vara medlem och betalat medlemsavgift i SSDF-ansluten förening
  • Kursavgift betald innan kursstart

Anmälan före/senast söndagen 9 januari till:
Peter Tonnvik, 070-586 7765, peter_tonnvik@hotmail.com

Utbildningar inom LSDK

Linköpings Spordykarklubb utbildar inom CMAS utbildningsystem som ger dig ett internationellt dykcertifikat som gäller över hela värden. Den svenska utbildningen är anpassad för våra kalla förhållanden och gör dig till en mycket säker dykare.

Utbildningen är uppbyggt på tre utbildning och erfarenhetsnivåer. En, två och trestjärnig nivå.

Enstjärnig dykare

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter. Dykare med enstjärnigt dykcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare. I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-lungräddning. Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning.

Grundkravet för att få börja kursen är att man har fyllt minst 14 år, att man kan simma minst 200 meter och att man har gjort en godkänd hälsodeklaration.

Tvåstjärnig dykare

På den tvåstjärniga kursen fördjupas kunskapen från din enstjärniga grundkurs och du får också lära dig att praktiskt dyka till 30 meters djup, att navigera säkrare under ytan och att genomföra nattdyk. Beroende på de lokala förutsättningar där du går kursen kan du också få möjlighet att testa mer spännande saker och metoder i samband med dykning.

Grundkravet för att få börja kursen är att man genomfört Cmas enstjärnig utbildning eller motsvarande i annat utbildningssystem (Padi Open Water) och 20 loggade dyk.

Trestjärnig dykare

Den trestjärniga dykkursen är den högsta utbildningen för sportdykare och innehåller mycket djupgående kunskaper i dykteori på alla områden och även praktisk träning för att utveckla dig till en avancerad dykare. Som trestjärnig dykare är du kvalificerad att dyka till maximalt 40 meter. Trestjärniga dykare är kvalificerade att leda alla nivåer av dykare.

Grundkravet för att få börja kursen är att man genomfört Cmas tvåstjärnig utbildning eller motsvarande i annat utbildningssystem (Padi Rescue Diver) och 40 dyktimmar fördelade på 50 loggade dyk. 18 år fyllda och aktuell HLR utbildning.

Övriga utbildningar

Introduktionsdykning

Prova på dyk i bassäng. Fyllt 14 år och ha godkänd hälsodeklaration.

Andra påbyggnadskurser

Nitroxdykare

Utbildning och kompetens för användning av nitrox som andningsgas

Dykledare

Goda kunskaper att planera och leda andra dykare.

Oxygen Administrator

Har god kunskap om hur man använder oxygen i livräddande syfte.

Torrdräktskurs

Här lär du dig att hantera och avväga dig med torrdräkt.